Conta de usuario/a centro educativo

Estase a identificar para acceder a un servizo web do Plan Galicia Saudable.

Por favor teclee o nome de usuario/a e o contrasinal da súa conta de correo de edu.xunta.es.

Lembre:

  • Preste especial atención a se está usando maiúsculas ou minúsculas.
  • Se erra varias veces no seu contrasinal, o seu usuario/a e contrasinal bloquearanse e non poderá acceder a ningún servizo web. Neste caso terá que desbloquealo accedendo ao seguinte enderezo desbloquear usuario.
@edu.xunta.es

Conta de usuario/a concello


Esqueceu clave ?

Conta de usuario/a entidade


Esqueceu clave ?

Conta de usuario/a administrador


Esqueceu clave ?